Вузы-партнеры

chevron_left chevron_right

Институт международных экономических связей

Московский университет им. С.Ю. Витте

Университет СИНЕРГИЯ

Российский новый университет

Биз сени тандап өнөктөш унивеситет Москвы боюнча эң маанилүү критерийлерге

Бир нече суроолорго жооп жана жогорку окуу жайларынын тизмесин алуу, Бул силер үчүн жакшы!

Суроо 1 \ 4

Кайсы билим деңгээли сизге керек?

Кантип изилдөө үчүн эмне кылайын?

Окутуунун багыты

Кандай предметтер бирдиктүү мамлекеттик экзамендер?

Отметьте три экзамена ЕГЭ

Сумма баллов ЕГЭ —

80 300

Бюджетке окутуу үчүн жыл

Маалыматтарды иштеп чыгуу

Rайра аракет кыл

rek-icon
Международный институт экономики и права (МИЭП)
Узнай о преимуществах уникальной методики обучения в МИЭП!
Поступитьarrow_forward
close